Home » Diensten » Interculturele Counseling

Interculturele Counseling, Coaching & Advies

Ik geef interculturele counseling, coaching, ondersteuning en advies op het gebied van interculturele communicatie. Dit doe ik voor bedrijven, scholen, verenigingen, organisaties en instituten.

Nederland is een kleurrijk land met een palet van mensen met verschillende culturen. Ik ben een bruggenbouwer en breng mensen met verschillende culturen graag met elkaar in verbinding. De kracht van de samenleving is om mensen met elkaar te verbinden en te inspireren.

Mahatma Ghandi Quote

Door het geven van workshops en lezingen streef ik ernaar om de diversiteit aan culturen dichter bij elkaar te brengen. Ik vind het belangrijk dat we toleranter worden voor elkaar en dat we elkaar beter leren begrijpen en samenwerken. Samen dragen we eraan bij dat we elkaars talenten en kracht kennen. Ik zet me in voor ieders ontwikkeling tot volwaardige burgers van onze multiculturele samenleving!

Het is belangrijk dat we elkaar gelijkwaardig behandelen, maar ook ieders verantwoordelijkheid belichten en bereid zijn om in samenspraak te investeren. Uiteindelijk vormen we namelijk samen de Nederlandse maatschappij.

Mijn interculturele werkzaamheden zijn onder te verdelen in werk voor scholen, voor bedrijven en instellingen, en begeleiding van ouders.

Bedrijven en instellingen

Ik bied ondersteuning en coaching bij conflicten, advies bij communicatieproblemen, workshops en lezingen als deskundigheidsbevordering.

De ervaring leert dat het binnenhalen van een deskundige op het gebied van interculturele communicatie een positief werkklimaat op de werkvloer bevordert.

Interculturele Counseling op Scholen

Binnen het onderwijs ben ik een bruggenbouwer tussen leerkrachten en ouders uit verschillende etnische groepen. Dit komt ten goede aan de ontwikkeling en kansen van het kind. Ik help ouders en docenten met ondersteuning en advies bij de te voeren gesprekken.

Deze gesprekken gaan meestal over miscommunicatie, onuitgesproken verwachtingen, gedragsproblemen, schoolprestaties, leerniveaubepaling, verandering van school, etc. Vaak ontstaan deze misverstanden doordat er op verschillende golflengtes met elkaar wordt gepraat. Als gevolg hiervan kennen we elkaars beleving en verwachtingen niet.

Het spreekwoord is ook: Onbekend maakt onbemind!

Interculturele coaching quote Nelson Mandela

Mijn kracht is dat ik beide belevingswerelden ken.

Ik heb als docent 23 jaar onderwijservaring in Nederland opgedaan en ben opgegroeid in een andere cultuur. Mijn taak is om onderling een open samenwerking te bewerkstelligen tussen de partijen, waarbij het kind centraal staat. Dit alles om een veilig schoolklimaat te creëren, waarin het kind zich welkom voelt.

Op deze manier kan hij of zij zich ontwikkelen en ontplooien tot een volwaardige lid van onze maatschappij. Met als resultaat dat hij/zij met plezier naar school gaat! Ouders en juf komen dichter bij elkaar, omdat misverstanden opgelost worden en er meer begrip ontstaat voor elkaar.

Wij (leerkrachten, ouders en ik) streven ernaar dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en op het juiste onderwijsniveau zitten.

Ouders

Het kan voor ouders best moeilijk en lastig zijn de taal en het schoolsysteem niet te begrijpen. Zelfs als we ervan uitgaan dat alle partijen het beste willen voor het kind.

De eisen en verwachtingen van het Nederlandse onderwijssysteem zijn soms tegenovergesteld aan uw land van herkomst. Dit kan leiden tot miscommunicatie tussen u en de leerkracht.

Het is daarom fijn en waardevol om een beroep te kunnen doen op een interculturele coach. Die kan u bij gesprekken op school bijstaan en ondersteunen.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor, wilt u weten waar u met uw vraag terechtkunt, of zoekt u een oplossingsrichting? Ik ben er voor ouders en opvoeders die binnen het schoolsysteem behoefte hebben aan iemand die met ze meedenkt of ze ondersteunt bij gesprekken op school. 

U bent bij mij altijd welkom. Er zijn vaak meer mogelijkheden dan u denkt!

NEEM CONTACT OP